Δραστηριότητες

Δραστηριότητες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

1.Τα περιβαλλοντικά Προγράμματα, στοχεύουν στο να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται μ΄αυτό και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους.

2.Τα προγράμματα Αγωγής Υγείας, στοχεύουν στην προάσπιση, βελτίωση και προαγωγή της σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής υγείας των μαθητών, αφ΄ενός μεν με την ανάπτυξη δεξιοτήτων και κριτικής σκέψης και αφ΄ετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού τους περιβάλλοντος.

3. Τα Πολιτιστικά Προγράμματα στοχεύουν στην καλλιέργεια της αισθητικής καθώς και στην ανάδειξη και προώθηση στοιχείων πολιτισμού. Καθώς ο πολιτισμός ως ανθρώπινη έκφραση και δημιουργία ορίζει ένα ευρύ φάσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων, ως ενδεικτικά στοιχεία θα μπορούσαν να αναφερθούν:
Γλώσσα, γράμματα και τέχνες, βασικά δικαιώματα του ανθρώπου, λογοτεχνεία, ήθη και έθιμα, λαΙκή παράδοση, Τοπική Ιστορία κ.λ.π


Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /unitswww1/unitswww14/kef/dim-ithakis/dsithaki/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 652

Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /unitswww1/unitswww14/kef/dim-ithakis/dsithaki/public_html/libraries/joomla/filter/input.php on line 654